Selecteer een pagina

Waarom met pony’s?

In de Pony Power voor Kids cursus gebruiken we het oordeelloos zijn van de pony’s. We bieden de kinderen ervaringsgericht leren: de pony reageert op alles wat een kind doet, en op hoe hij dat doet. Pony’s kunnen de gemoedstoestand van mensen heel goed “lezen” en aanvoelen, en reageren hier op. Het voordeel hiervan is dat wanneer je ander gedrag of lichaamstaal uitprobeert, de pony hierop zal reageren waardoor een kind kan zien wat de consequentie is van bepaald gedrag of lichaamstaal. Dit oefenen we spelenderwijs met verschillende activiteiten.

Een pony is een unieke en krachtige mede-coach. Een pony (ver)oordeelt niet, is aaibaar en nodigt uit tot interactie. Dat helpt kinderen meteen over een drempel. De pony breekt snel het ijs en biedt goede afleiding, zeker wanneer direct contact lastig is. Met een pony is het minder confronterend om nieuw gedrag te oefenen. Omdat kinderen direct gemotiveerd zijn om iets met of voor de pony te doen, is het voor de coach gemakkelijk om te observeren hoe een kind een activiteit uitvoert. Door de observaties terug te koppelen aan het kind en te experimenteren met verschillen in lichaamstaal of gedrag, kan een kind leren wat de gevolgen zijn van zijn aanpak en wat voor hem het beste werkt. Dit zorgt voor meer zelfvertrouwen, lichaamsbewustzijn en betere sociale vaardigheden.

Voor pony’s is het vanzelfsprekend om te reageren op lichaamstaal. Lichaamstaal is van levensbelang, en is nodig voor de veiligheid van de pony en zijn kudde. Pony’s reageren dus op elkaar, maar ook op de mens. Het is zijn natuur om te checken of het veilig is bij de mens als deze zich bij “zijn” kudde voegt. Om deze reden geven ze ons altijd feedback over ons doen en laten, en over onze lichaamstaal.

Het mooie hiervan is, dat wanneer we ander gedrag of lichaamstaal laten zien, de pony hier opnieuw feedback op geeft. Zo kunnen we experimenteren met gedrag en lichaamstaal en leren we meteen of iets effectief is of niet.