Selecteer een pagina

Pony Power Horst

De meest bijzondere sociale vaardigheidscursus voor kinderen!

Pony Power voor Kids, de allerleukste cursus voor alle kinderen van 6 tot en met 11 jaar!

Pony Power voor Kids is een unieke sociaal-emotionele vaardigheidscursus voor kinderen van 6 tot en met 11 jaar, mèt de inzet van pony’s!

In een groepje van 4 tot 6 kinderen wordt op praktische wijze gewerkt aan de ontwikkeling van sociale vaardigheden, het omgaan met emoties, je ruimte verkennen en het aangeven en bewaken van grenzen, balans zoeken en vinden, omgaan met winnen en verliezen, de IK-boodschap, communiceren, luisteren naar elkaar, samenwerken en het verkrijgen van meer zelfvertrouwen.
Er wordt met afwisselende oefeningen, met elkaar en met de pony’s, een leeromgeving gecreëerd waarin sociale vaardigheden en persoonlijke groei centraal staan.

Bij de cursus hoort een werkboek waar de kinderen thuis, samen met de ouder(s) of verzorger(s) ongeveer een half uur per week in mogen werken. Dit boek is een hulpmiddel en vormt de verbinding tussen de cursus en het dagelijkse leven thuis of op school, in de familie of op de sportclub.

                                         

In het kort:

  • Cursus voor de sociaal-emotionele ontwikkeling voor
    kinderen van 6 tot 11 jaar
  • Op speelse, educatieve wijze
  • De cursus is praktijkgericht en vindt plaats in de buitenlucht
  • Onder deskundige begeleiding van gediplomeerde en ervaren
    coaches (Suzanne Wijers en Diana Verheijen)

De cursus bestaat uit 5 lessen van 2 uur met elk een eigen thema, een terugkom-middag van 2 uur en een uniek eigen Pony Power werkboek.

Data Pony Power voor Kids cursus 2023:

Default Image Alt Text

Start zaterdag 23 september

Overige lessen op 30 september, 7 oktober, 14 oktober en 21 oktober

Default Hover Image Alt Text

Start zaterdag 23 september

Overige lessen op 30 september, 7 oktober, 14 oktober en 21 oktober

Default Image Alt Text

Terugkom-middag 9 december

Overige lessen op zaterdag 1 oktober, 8 oktober, 15 oktober en 29 oktober.

Default Hover Image Alt Text

Terugkom-middag 9 december

Overige lessen op zaterdag 1 oktober, 8 oktober, 15 oktober en 29 oktober.

Default Image Alt Text

Tijdstip zaterdagmiddag van 14 tot 16 uur

Overige lessen op zaterdag 1 oktober, 8 oktober, 15 oktober en 29 oktober.

Default Hover Image Alt Text

Tijdstip zaterdagmiddag van 14 tot 16 uur

Overige lessen op zaterdag 1 oktober, 8 oktober, 15 oktober en 29 oktober.

Default Image Alt Text

Start voorjaar 2024

 

 

Default Hover Image Alt Text

Start voorjaar 2024

 

 

Default Image Alt Text

Tussentijdse startdata mogelijk in overleg

Overige lessen op zaterdag 1 oktober, 8 oktober, 15 oktober en 29 oktober.

Default Hover Image Alt Text

Tussentijdse startdata mogelijk in overleg

Overige lessen op zaterdag 1 oktober, 8 oktober, 15 oktober en 29 oktober.

Default Image Alt Text

Data binnenkort online

 

 

Default Hover Image Alt Text

Data binnenkort online

 

 

Data Pony Power voor Kids cursus najaar 2023:

Default Image Alt Text

Start op zaterdag 23 september

Overige lessen op 30 september, 7 oktober, 14 oktober en 21 oktober. Alle dagen van 14.00 tot 16.00 uur

Default Hover Image Alt Text

Start op zaterdag 23 september

Overige lessen op 30 september, 7 oktober, 14 oktober en 21 oktober. Alle dagen van 14.00 tot 16.00 uur

Default Image Alt Text

Terugkom-middag zaterdag 9 december

met uitzondering van de terugkom-middag, deze is van 13.00 tot 15.00 uur.

Default Hover Image Alt Text

Terugkom-middag zaterdag 9 december

met uitzondering van de terugkom-middag, deze is van 13.00 tot 15.00 uur.

Default Image Alt Text

Tussentijdse startdata mogelijk in overleg

Default Hover Image Alt Text

Tussentijdse startdata mogelijk in overleg

Default Image Alt Text

Data binnenkort online

Default Hover Image Alt Text

Data binnenkort online

Het werkboek

Elk kind krijgt zijn/haar eigen persoonlijk Pony Power werkboek. Hierin staat de theorie van de 5 lesthema’s uitvoerig beschreven aan de hand van praktische oefeningen. De oefeningen worden voor een klein gedeelte tijdens de cursus uitgevoerd. Het kind neemt het werkboek iedere week mee naar huis zodat er ook thuis in het boek gewerkt kan worden.

Dit gebeurt samen met ouders, broers, zussen of andere familieleden en kost ongeveer 30 minuten per week. Doordat het gezin ook deelnemer wordt van de lesstof zal het geleerde nog meer betekenis gaan krijgen. De kracht van deze cursus zit hem voor een deel in de driehoek kind-coach-ouders/werkboek. Het blijft niet bij de 2 uurtjes Pony Power voor Kids, het leeft door thuis, op school en bij activiteiten buitenshuis.

Waarom met pony’s?

Er is bewust gekozen voor een cursus mèt pony’s. Het is inmiddels wetenschappelijk bewezen dat kinderen in de nabijheid van dieren veiligheid en vertrouwen ervaren, dit zorgt voor emotionele balans. Ze worden niet beoordeeld of veroordeeld, en mogen geheel zichzelf zijn.

Het samenzijn met de pony’s versterkt het positieve zelfbeeld en geeft een kind veel zelfvertrouwen. Door het aanraken en knuffelen van de pony wordt er een ‘positief’ stofje aangemaakt, het zogenaamde oxytocine, waardoor het kind zijn of haar zorgen even kan vergeten.

 Daarnaast leert het kind ook over gedragsvaardigheden. De pony spiegelt het kind, en reageert op zijn of haar gedrag. Hierdoor krijgen kinderen inzicht in hun eigen gedrag en de gevolgen hiervan. Ze leren zich snel aanpassen doordat ze dit direct in de praktijk met de pony kunnen oefenen. Deze directe feedback zorgt voor essentiële leermomenten tijdens de lessen. Er wordt tijdens de cursus niet paardgereden, alle oefeningen worden vanaf de grond verricht.

Informatie voor de ouder(s) of verzorger(s)

De Pony Power voor Kids cursus is geschikt voor alle kinderen van 6 tot en met 11 jaar. Uw kind hoeft geen ervaring met pony’s te hebben. Er wordt niet gereden op de pony’s maar kinderen voeren opdrachten uit vanaf de grond. De pony’s zijn getraind en gewend om opdrachten met kinderen uit te voeren.

Vaak zien we kinderen in de cursus waarvan de volgende situaties herkenbaar zijn voor de ouder, dit is echter zeker geen “must” om deel te nemen aan de cursus:

^

Uw kind vindt het lastig om vriendjes te maken of te behouden

^

Uw kind heeft (onbewust) spanning op school wat zich uit in lichamelijke klachten die niet medisch verklaard kunnen worden

^

Uw kind wordt op school vaker buitengesloten

^

Uw kind voelt zich onzeker op school of in bepaalde situaties

^

Uw kind vindt het lastig om duidelijk te zeggen wat het wil

^

Uw kind wordt niet gezien of opgemerkt in de groep

^

Uw kind vindt het moeilijk om grenzen aan te geven

^

Uw kind gaat niet graag naar school

^

Uw kind heeft moeite met veranderingen en nieuwe situaties

^

Uw kind wordt gepest

Elke les heeft een eigen thema. De thema’s hebben direct verband met hele praktische situaties, waar uw kind in het dagelijks leven mee te maken heeft. Doordat we de thema’s uitleggen aan de hand van de leefwijze van paarden, bijvoorbeeld lichaamstaal, ruimte nemen, samenwerken en balans vinden, kunnen de kinderen op een heel speelse manier met en van de andere kinderen en pony’s leren. Ze zien overeenkomsten en verschillen en gaan hiermee aan de slag in oefeningen met de pony’s.

Er is veel beweging in deze cursus, letterlijk omdat de kinderen en de pony’s elkaar in beweging zetten, maar zeker ook in figuurlijke zin. Door in beweging te komen worden tegelijkertijd gevoelens, zintuigen en denkprocessen in beweging gebracht. Kinderen worden daardoor meer bewust van hun eigen handelen, hun eigen zijn en hun eigen plek in het geheel.

Overige informatie

De cursus is inclusief:

^

5 lessen van 2 uur met elk een nieuw thema;

^

een verslag voor de ouders;

^

een uniek eigen Pony Power werkboek;

^

de terugkommiddag, ca. 6 weken na het einde van de cursus;

^

een diploma uitreiking;

^

begeleiding door 2 goed opgeleide ervaren coaches.